نمایندگی حجمی

با نمایندگی حجمی ایران هاست رقیب بزرگان شوید
  • امکان تعریف فضا و تخصیص به کاربران
  • امکان تخصیص کنترل پنل
  • امکان استفاده از نام سرور های اختصاصی
در سرویس نمایندگی اعتباری به مشتریان خود، سرویس های با کیفیت ایران هاست را ارائه کنید و سود دریافت نمایید